Matrix

Matrix është një mjet i të kuptuarit të tregut i ndërtuar për të identifikuar madhësinë dhe për të renditur sipas prioriteteve platformat e biznesit për inovacion.

Lexo më shumë...

Contacts

Vlora Basha Berisha
Managing Director
d: +381 38 247 977
e: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Visar Berisha
Research Director
d: +381 38 247 977
e: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.