TRI*M Customer Experience

TRI*M Customer Experience është zgjidhje kryesuese e cila është projektuar për të ndihmuar në mbrojtjen dhe rritjen e biznesit kryesorë të kompanisë.

Lexo më shumë...

Contacts

Vlora Basha Berisha
Managing Director
d: +381 38 247 977
e: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Visar Berisha
Research Director
d: +381 38 247 977
e: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.